The Witcher Season 2 Synopsis & New Photos Teases Ciri's Training