J.J. Abrams talks bringing Chris Terrio on to co-write Episode IX